Link: http://www.ithib.org.tr/tr/basin-haberler-ithibden-haberler-ithib-daha-katma-degerli-ihracat-icin-girisimlerin-yaninda.html

İTHİB Daha Katma Değerli İhracat için Girişimlerin Yanında

Birliğimiz Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi’nin düzenlediği KWORKS COVID – 19 Ekspres Platformunda, yüzlerce başvuru arasından seçilen girişimlerle görüşme sağlayarak iş birliklerinin oluşumunda destekte bulunmuştur.

Birliğimizin destek sağladığı girişimler aşağıda değerlendirmelerinize sunulmaktadır.

Birliğimizin destek sağladığı girişimler aşağıda değerlendirmelerinize sunulmaktadır.

KWORKS COVID-19 Ekspres Programı nedir ?

KWORKS COVID-19 Ekspres, ileri aşama girişimler, şirketler, kamu kurumları, STK’lar ve yatırımcıları bir araya getiren çevrimiçi eşleştirme ve hızlandırma programıdır. Program kapsamında seçilecek en iyi 10 işbirliği projesinin KWORKS’te 1 ay hızlandırılması ve demo günü sunumu yapması sağlanmaktadır. Bu sayede ileri aşama girişimler işlerini ölçeklendirirken, büyük şirketler hem üstlendikleri sosyal sorumluluk sayesinde topluma katkıda bulunarak itibarlarını güçlendirecek hem de yeni iş geliştirme ve yatırım imkanı bulmaktadır. Program 4 hedef kitleyi kapsamaktadır.

  • En az 1 senedir şirket olarak faaliyet gösteren, ekibinde en az 4 kişi bulunduran, ürünü hazır veya aylık tekrarlanan gelire sahip olan teknoloji tabanlı ileri aşama girişimler,
  • Sanayi, finans, perakende, hizmet, e-ticaret ve yazılım sektörlerinde faaliyet gösteren, tercihen çalışan sayısı en az 250, 2019 yıllık cirosu en az 100 Milyon TL olan kurumsal firmalar
  • Kamu hizmetlerinin görülmesi amacıyla kurulmuş, tüzel kişiliği olan kurumlar (Bakanlıklar, Valilikler, Kalkınma Ajansları, TİM, Belediyeler vb.) ve resmi kurumların dışında kalan ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, amaçları doğrultusunda lobi faaliyetleri, ikna ve eylemlerle çalışan kar amacı gütmeyen (TÜSİAD, MÜSİAD, İSO vb.) Kamu Kurumları ve STK’lar,
  • KWORKS COVID-19 Ekspres odak alanlarında yatırım potansiyeli bulunan yatırımcılar.

İTHİB olarak destek sağladığımız girişimler:

SMARTOPT

Uçtan uca tedarik zinciri yönetimini ve müşteri talep profillerini yapay zekâ ve optimizasyon teknolojileri ile gerçekleştiren, %30’a varan maliyet tasarrufu sağlayan Derin Teknoloji çözümleri sunar. Smartopt’un tanıtım sunumuna ulaşmak için tıklayınız.