Natyra e industrisë FMCG udhëzon furnizuesit të propozojnë një shumëllojshmëri të produkteve grupore me jetëgjatësi të kufizuar, diferencë të ulët fitimi, konkurrencë shtrënguese dhe luhatje dinamike të kërkesës.

Kombinimi i kushteve të tilla hapë rrugën që parashikimi i kërkesës të jetë një ndërrues i lojrave në sektor.

ForecastOpt ofron zgjidhje të përshtatura për sfidat komplekse të vlerësimit të kërkesës dhe çmimeve.
Ndërkohë, RouteOpt dhe MilkrunOpt optimizojnë rrugët e shpërndarjes me të dhëna në kohë reale që rezultojnë në shtim të sasishëm në kuptimin e marzhit të fitimit.