Në sektorin e logjistikës, ulja e kostove të llogaritura është deri tani përparësia kryesore e secilit lojtar që dëshiron të konkurrojë në një mjedis global, ku bilanci i kërkesës / ofertës po zhvendoset vazhdimisht në realitetin e ri. Për ta bërë këtë, është me shumë rëndësi për automjetet dhe burimet njerëzore që të përputhen me efikasitet të rëndësishëm dhe të gjenerojnë zgjidhje optimale të rrugës.

RouteOpt i sjell kompanitë të gjejnë standardet e tyre të reja të arit në drejtim të planeve efikase të rrugëve që rritin përdorimin e burimeve të tyre.