Industria e mallrave të qëndrueshëm të konsumit posedon kosto të larta operative. Në këtë sektor, shpërndarja e produkteve dhe parashikimi i parametrave të ndryshëm si kërkesa dhe çmimi i produkteve, flukset e të ardhurave dhe kostove, nivelet e inventarit janë jetike për kompanitë që të ruajnë kufijtë e tyre të kufizuar bruto në një nivel të shëndetshëm. Fuqizuar nga përvojat tona të provuara, ne synojmë të zvogëlojmë vazhdimisht kostot e të gjitha operacioneve të zinxhirit të furnizimit në një bazë funksionimi. Me RouteOpt dhe MilkrunOpt, është e mundur të fitohen deri në 30% kursime brenda integrimit, operacioneve, blerjeve dhe shpërndarjes në zinxhirin e furnizimit. Me ForecastOpt, kompanitë mund të zvogëlojnë paqartësitë dhe të lehtësojnë planet e tyre strategjike me raporte parashikimi në kohë.