Menaxhimi efektiv i zinxhirit të furnizimit është thelbësor për të shmangur problemet e kushtueshme të procesit, kur shpërndarja efikase e produkteve dhe shërbimeve mbështetet në SCM të duhur. .
MilkRunOpt lehtë mund të përfshijë funksione të ndryshme duke përfshirë menaxhimin e inventarit, planifikimin optimal të prokurimit, ngarkimin dhe kursin e automjeteve dhe administrimin e logjistikës së paletave. Fleksibiliteti i MilkRunOpt na mundëson të rregullojmë sistemin për të akomoduar nevojat dhe kërkesat specifike të klientëve tanë. Ne ofrojmë rezultate optimale në sekonda dhe arrijmë kursim 20% të kostos.

• Përdoret për menaxhimin e inventarit dhe planifikimin optimal të prokurimit,
• Siguron ngarkimin / kursimin e automjeteve,
• Mbështet menaxhimin e logjistikës së paletës,
• Ofron personalizim për zbatimin e kufizimeve specifike të klientëve,
• Kursen afërsisht 30% nga totali i operacioneve. Mjetit MilkRunOpt iu dha çmimi i dytë në kategorinë e Zhvilluesve të Bashkëpunimit në konkursin e Punonjësve më të Suksesshëm në Koç Holding.

Request a Demo