2019 წელს ჩვენ მოვიგეთ მეორე პრიზი MilkrunOpt-ით Collaboration Developers კატეგორიაში Koç Holding's ყველაზე წარმატებული თანამშრომლების კონკურსში