საბანკო სექტორი არის მსხვილი დარგი, რომელიც წარმოადგენს თითოეული ქვეყნის ეკონომიკის უდიდესს ნაწილს, ფიზიკური და იურიდიული პირების ფინანსური აქტივების ინვესტიციით, მუდმივად მზარდი კეთილდღეობის შესაქმნელად.
ამისათვის არსებითი მნიშვნელობა აქვს კომპლექსური პარამეტრების შეფასება, როგორიცაა საკრედიტო სესხის ვალუტის გაცვლითი და საპროცენტო განაკვეთები, ინფლაცია და სხვა.
ForecastOpt აფართოებს გადაწყვეტილების მიღების პროცესს სასურველი პარამეტრების პროგნოზირებით, მცირედი გადახვევით და ასევე არსებული კორპორატიული მდგომარეობის ვიზუალიზაციით დროული გრაფიკული ანგარიშებით.
დამატებით, SmartOpt სთავაზობს ATM-თვის ვალუტების მაღალი ხარისხის დისტრიბუციის სისტემას, ხოლო RouteOpt მაქსიმალურად ზრდის სატრანსპორტო საშუალებების დატვირთვის და მარშრუტიზაციის ეფექტურობას მინიმალური ხარჯებით და მაქსიმალური მოგებით.