მარაგების დეფიციტის და ჭარბი მარაგების სიტუაციები წარმოადგენს თითოეული ელ-სავაჭრო კომპანიის ორ საერთო “კოშმარს”, რომელთა პრევენცია შესაძლებელია სათანადო მოთხოვნის პროგნოზირებით.
ForecastOpt პროგნოზირებს ბაზარზე დაფუძნებულ პარამეტრებს მაქსიმალური სიზუსტით. როდესაც პროგნოზი უზრუნველყოფს მარაგის ინვესტიციის გადაწყვეტილებების ოპტიმიზაციას, RouteOpt უზრუნველყოფს ტვირთის ხარჯების და მიწოდების დროის შემცირებას რეალური დროის მონაცემების ტექნოლოგიის წყალობით, და ცდილობს წარმოადგინოს ოტიმალური მარშრუტის გეგმების თითოეული შეკვეთისთვის.