პროდუქტების და მომსახურებების მომავალი მოთხოვნის შეფასება ფუნდამენტალური ნაბიჯია ნებისმიერი ბიზნესის სტრატეგიაში, დაგეგმვაში და ოპერაციებში. პროგნოზირების მოდელი ჩვენს პორტფელში უზრუნველყოფს საუკეთესო მორგებული მოდელის ავტონომიური შერჩევის შესაძლებლობას, სეზონური და მაკრო-ეკონომიკური პირობების გათვალისწინებით.
ForecastOpt პროგნოზირებს ნებისმიერ პარამეტრს წინა მონაცემების საფუძველზე მცირედი გადახვევით. AI (ხელოვნური ინტელექტის) მოქნილობით ForecastOpt შესაძლებლობას აძლევს ორგანიზაციებს ადვილად და სწრაფად მოახდინონ მათი გადაწყვეტების მოდიფიცირება, რადგან დრო ძალიან ძვირფასი გახდა ორგანიზაციებისთვის.

• აფასებს პროდუქტების და მომსახურებების მოთხოვნას მინიმალური ცდომილებით.
• განსაზღვრავს მისაწოდებელი ან დასამზადებელი პროდუქტების მომავალ ფასს.
• ზრდის პროდუქტიულობას და ეფექტურობას სტრატეგიული დაგეგმვის ხელშეწყობით.
• აფასებს სეზონურ და მაკრო-ეკონომიკურ პირობებს ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით.
• ქმნის რეალური დროის გრაფიკულ ანგარიშებს, რაც ხელს უწყობს სტრატეგიულ დაგეგმვას.

A Demo მოთხოვნა