ლოგისტიკის სექტორში აღურიცხავი ხარჯების შემცირება თითოეული მონაწილის უმაღლესი პრიორიტეტია, რომელსაც სურს კონკურენცია გლობალურ გარემოში, სადაც მოთხოვნა / მიწოდების ბალანსი მუდმივად იცვლება ახალი რეალობით. ამისათვის, სატრანსპორტო საშუალებებისთვის და ადამიანური რესურსებისთვის უდიდესი მნიშვნელობა აქვს მიაღწიონ მნიშვნელოვან ეფექტურობას და შექმნან ოპტიმალური მარშღუტის გადაწყვეტები.
RouteOpt უზრუნველყოფს კომპანიებმა იპოვონ ახალი ოქროს სტანდარტები ეფექტური მარშრუტის გეგმების თვალსაზრისით, რაც ზრდის მათი რესურსების გამოყენებას.