ეფექტური მიწოდების ჯაჭვის მართვას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ძვირი პროცესის პრობლემების არიდებისთვის, სადაც პროდუქტების და მომსახურებების ეფექტური მიწოდება დამოკიდებულია სათანადო SCM-ზე.

MilkRunOpt შესაძლოა მარტივად მოიცავდეს სხვადასხვა ფუნქციას, მათ შორის მარაგბის მართვას, ოპტიმალური შესყიდვის დაგეგმვას, დატვირთვას და სატრანსპორტო საშუალებების მარშრუტიზაციას და პალეტების ლოგისტიკის მართვას. MilkRunOpt-ს მოქნილობა გვაძლევს სისტემის მორგების შესაძლებლობას ჩვენი მომხმარებლების კონკრეტული საჭიროებების და მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. ჩვენ მომენტალურად ვუზრუნველყოფთ ოპტიმალურ შედეგებს და 20% ხარჯების დანაზოგებს.

• გამოიყენება მარაგების მართვისთვის და ოპტიმალური შესყიდვის დაგეგმვისთვის ,
• უზრუნველყოფს სატრანსპორტო საშუალებების დატვირთვას / მარშრუტიზაციას,
• ხელს უწყობს პალატების ლოგისტიკის მართვას
• სთავაზობს ინდივიდუალიზაციას მომხმარებლების კონკრეტული შეზღუდვების განხორციელებისთვის.
• ზოგავს დაახლოებით ~30% საერთო ოპერაციებიდან.

MilkRunOpt ინსტრუმენტის ფარგლებში გაიცა მეორე პრიზი Collaboration Developers კატეგორიაში – Koç Holding’s Most Successful Koç თანამშრომელთა კონკურსში.

A Demo მოთხოვნა