მიწოდების ჯაჭვის ლოგისტიკის ხარჯი მოიცავს ორგანიზაციული ხარჯების მნიშვნელოვან პროპორციულ წილს და ასეთმა ხარჯებმა შესაძლოა მიაღწიოს საერთო ხარჯების 20%-ს, თუ მისი სათანადოდ მართვა არ ხორციელდება, რადგან დღესდღეობით მიწოდების ჯაჭვი მეტად კომპლექსურია და რთულად არის ურთიერთდაკავშირებული, შესაბამისად ხარჯის შემცირებამ ერთ-ერთ საქმიანობის სფეროში შესაძლოა გამოიწვიოს ორგანიზაციის ხარჯ-ეფექტურობა.

მარშრუტების ოპტიმიზაცია ეფექტურად იზრდება არასაჭირო პ[რაციენოს აღმოფხვრით და ამცირებს ხარჯებს და აუმჯობესებს თქვენი ბიზნესის ღირებულებას.• უზრუნველყოფს ოპტიმალურ დატვირთვას და მარშრუტიზაციას შიდა და გარე ლოგისტიკური ოპერაციებისთვის
• უზრუნველყოფს გადაწყვეტებს, რომელცი ამცირებს ხარჯებს და იმავდროულად ზრდის შესაძლებლობების გამოყენებას.
• მართავს პერიოდული მარშრუტების განაწილების საქმიანობებს
• ამცირებს მიწოდების ჯჭვის ქსელის კომპლექსურობას და ზრდის მომსახურების გამოყენებას
• ამცირებს საოპერაციო ხარჯებს და ზრდის შესაძლებლობების გამოყენებას.
• ითვალისწინებს დინამიურ სატარიფო მონაცემებს, მიწოდების ვადებს, სხვადასხვა სატრანსპორტო სახეობებს და ლიმიტებს, რომლის დადგენაც გსურთ თქვენ.
• ითვალისწინებს ფუნქციურად დაბალანსებულ მაშრუტებს
• ზოგავს ~20%-ს საერთო ოპერაციებიდან საშუალოდ.

A Demo მოთხოვნა