Tedarik Zinciri Optimizasyon Çözümlerinde Tukcell'lilere Özel Kampanya

  • Bahsi geçen kampanya, 10 Mayıs 2023 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında SmartOpt’dan alınacak hizmetlerde geçerlidir.
  • Kampanyadan yararlanmak için SmartOpt çözümlerinden herhangi biriyle yapılacak 36 aylık sözleşme yapılması gerekmektedir ve bu süreye ek olarak +3 ay ücretsiz uygulanacak olup aynı fiyata 39 ay hizmet verilecektir.
  • Kampanyadan faydalanmak için [email protected] e-posta adresimize Turkcell özel kampanya mesajına ilişkin iletişime geçildiği bildirilmesi gerekmektedir.
  • Kampanyadan Turkcell Bireysel veya Turkcell Kurumsal hat sahipleri yararlanabilir.
  • Kampanyalar birleştirilemez, devredilemez ya da başkasına adına kullanılamaz.
  • Kampanyadan faydalanmak için SmartOpt çözümlerinden bir veya birden fazlası kampanya süresince sözleşme altına alınmış olmalıdır.
  • SmartOpt genel sözleşme koşulları geçerlidir.
  • SmartOpt ve Turkcell kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
  • SmartOpt bir SmartOpt Bilişim Teknolojileri A.Ş markasıdır.

Temiz ve döngüsel ekonomi çözümleri geliştiren SmartOpt olarak uçtan uca tedarik zinciri yönetimini ve talep ve fiyat tahmini yönetimini yapay zekâ, makine öğrenimi ve optimizasyon teknolojileri ile gerçekleştirip ciddi anlamda maliyet tasarrufu sağlarken karbon emisyonlarını olabilecek en düşük seviyede tutmayı hedefleyen derin teknoloji çözümleri sunuyoruz.

Çözümlerimiz:
 

   
ForecastOpt
 
Fiyat ve talep tahminin yapmakta kullanılır. İstatistiksel metotları, makine öğrenmesi ve yapay zekâ metotlarını kullanılır, yapay zekâ tabanlı yapısıyla modelleri otomatik olarak seçer. Sezonsal geçişleri otomatik olarak algılar, demografik ve makroekonomik değişkenliklerin fiyat ve talebe etkilerini yansıtır ve tüm modelleri bakıma ihtiyaç duymadan kendi kendini otomatik olarak yeniler.
 

InventoryOpt
 
Ürünlerin daha fazla kullanılabilirliği ve genel karlılık için dinamik bir ortamda çok ürünlü, çok kademeli sistemlerde üretim, dağıtım ağı üzerinden envanter profillerinizi (zamana-mevsimsel değişikliklerine göre stok seviyesi) yönetir. InventoryOpt ile envanter ve finansman maliyetlerinizi azaltır; emniyet stoku, periyodik envanter, sevkiyat stoku ve promosyon, kampanya stoku planlar.
 

PlanOpt
 
Çok ürünlü, çok aşamalı sistemler için hammadde kullanılabilirliği, ürün özellikleri, işgücü becerisi, çevresel ve sosyal etkiyi göz önünde bulundurarak optimum üretim planları oluştururken;verimliliğinizi maksimize eder.

PlanOpt;üretim süreçlerinde hammadde, stok, ekipman durumu, iş gücü ve enerji kısıtlarını gözeterek çok ürünlü ve çok zamanlı sistemler için matematiksel programlama ve optimizasyon algoritmalarını kullanarak verimliliği maksimize eden üretim plan ve çizelgelerini oluşturur.
 

RouteOpt
 
Araç rotalarınızı optimal olarak belirler ve araç yükleme sırası ve planlarını yapar. Farklı özellik ve taşıma kapasiteli araçları bir arada rotalama yapar, teslimat zaman aralıklarını sağlar, gerçek zamanlı ve dinamik trafik verisini kullanır.

Teslimat yapılacak nokta sayısında kısıt olmamakla birlikte uzun mesafeli teslimatlar için sürücü çalışma saati kısıtlarını sağlar. Kullanıcı dostu ara yüz ile ihtiyaçlara özelleştirilirmiş kurulum yapılır ve farklı amaçları destekler: en az araç sayısı, en az mesafe, en kısa süre, en az emisyon veya dengeli rotalama yapar.
 

MilkRunOpt
 
Hammadde toplama rotalarınızı optimal olarak belirler, araç yükleme sırası ve planlarını ve palet/taşıma kabı planlamalarını yapar. Farklı özellik ve taşıma kapasiteli araçları bir arada kullanır, yükleme ve teslimat zaman aralıklarını sağladığı gibi gerçek zamanlı ve dinamik trafik verisini kullanır.

Uzun mesafeli teslimatlar için sürücü çalışma saati kısıtlarını sağlar. Hammadde/parça deposu stok yönetimine kolayca entegre olur ve kullanıcı dostu ara yüz ile ihtiyaçlara özelleştirilirmiş kurulum yapılır ayrıca farklı amaçları destekler: en az araç sayısı, en az mesafe, en kısa süre, en az emisyon veya dengeli rotalama yapar.
 

NetOpt
 
Tedarik zincirinde temel fonksiyonların nerede, hangi ürün/hizmet içeriğiyle ve hangi kapasite ile verilmesine yönelik ilk ağ tasarım ve güncellemelerinin yapılmasını sağlar.

Makine Öğrenmesi ve Yapay Zeka metotları ile desteklenen optimizasyon yöntemi ile arazi/alan, elektrik, su, doğal gaz, atık giderme/işleme, işgücü ihtiyacı, sosyal donatı unsurları ve çevreye etki faktörlerini sürdürülebilirliğin temel yapısı olan üçlü bilanço sistemi (Triple Bottom Line) ve yeşil dönüşüm (Green Deal) kapsamında gerçekleştirir.
 

PriceOpt
 

Ürün ve hizmetlerin fiyatlarını belirlemek için zaman serisi yöntemlerini, makine öğrenimini, yapay zekayı ve optimizasyonu birleştirir. Tüm modellerini otomatik olarak günceller ve optimal yöntem ve parametreleri belirler.

 

Bizi müşterilerimizden dinleyin!